Privacyverklaring

Camping B&B Azúr Lepke, gevestigd: Szabadság utca 2, 7553 Görgeteg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Camping B&B Azúr Lepke
Szabadság utca 2
7553 Görgeteg
Hongarije
Tel: +36(0)305 334 608
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.campingazurlepke.hu

Persoonsgegevens die wij verwerken

Camping B&B Azúr Lepke verwerkt de persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt middels het mailadres op de website of het contactformulier op de website.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


Camping B&B Azúr Lepke verwerkt uw persoonsgegevens voor het volgende doel:
- U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Onze dienstverlening beter op u af te kunnen stemmen

Geautomatiseerde besluitvorming


Camping B&B Azúr Lepke neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Camping B&B Azúr Lepke bij betrokken is).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Camping B&B Azúr Lepke bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorie van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > 5 jaar > Reden: statistieken

Delen van persoonsgegevens met derden


Camping B&B Azúr Lepke verstrekt geen persoonlijke gegevens aan derden en alleen dan als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Camping B&B Azúr Lepke gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Ip adressen


Camping B&B Azúr Lepke houdt geen ip-adressen bij van bezoekers van de website. Tenzij het bezoek technisch ongeoorloofde handelingen uitvoert en het ip-adres door de firewall wordt buitengesloten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Camping B&B Azúr Lepke en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kenbaar maken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Camping B&B Azúr Lepke wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Camping B&B Azúr Lepke neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle persoonsgegevens worden in wachtwoord beveiligde en versleutelde bestanden opgeslagen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via ons Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.."

Camping B&B Azúr Lepke

Szabadsag utca 2
Görgeteg
7553
Hongarije

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  +36 (0) 305 334 608

Het weer in Görgeteg